Trung Quốc Giắc cắm mô-đun RJ45 nhà sản xuất
CÔNG TY TNHH ĐIỆN TỬ SHENZHEN CSCE

Kiểm soát chất lượng

SHENZHEN CSCE ELECTRONIC CO.,LTD Kiểm soát chất lượng

> ISO 9001: 2008 Hệ thống quản lý chất lượng

> ISO14001: 2004 Hệ thống quản lý môi trường

> Chứng nhận bảo vệ môi trường RoHS

> Chứng nhận CE

> Chứng nhận FCC

> Lưu đồ QC:

phòng thí nghiệm nhà máy có nhiều thiết bị thử nghiệm hơn 40 bộ, đó là
Phòng thí nghiệm thử nghiệm nhân chứng được ủy quyền của UL, với số ủy quyền của UL: E306060 Hiện nay,

Được Giắc cắm mô-đun RJ45 & Giắc cắm được bảo vệ Hiện nay!

Nhấn vào đây để yêu cầu báo giá

 • SHENZHEN CSCE ELECTRONIC CO.,LTD
  Tiêu chuẩn: CERTIFICATE OF QUALITY
  Số: 19818QG477ROM
  ngày phát hành: 2018-07-26
  Ngày hết hạn: 2021-07-25
  Phạm vi/phạm vi: Design and production of Communication on Network Connector
  cấp bởi: Beijing Xinjiyuan Certification Co,Ltd.
 • SHENZHEN CSCE ELECTRONIC CO.,LTD
  Tiêu chuẩn: Work Safety Certificate
  Số: AQBⅢJX温20170027
  ngày phát hành: 2017-03-23
  Ngày hết hạn: 2020-03-22
  Phạm vi/phạm vi: Design and production of Communication on Network Connector
  cấp bởi: Wenzhou Safety Production Supervision Authority
 • SHENZHEN CSCE ELECTRONIC CO.,LTD
  Tiêu chuẩn: CERTIFICATE OF ENVIRONMENT
  Số: 19818EG571ROM
  ngày phát hành: 2018-07-26
  Ngày hết hạn: 2021-07-25
  Phạm vi/phạm vi: Design and production of Communication on Network Connector the related environmental management activities
  cấp bởi: Beijing Xinjiyuan Certification Co,Ltd.
 • SHENZHEN CSCE ELECTRONIC CO.,LTD
  Tiêu chuẩn: UL Certification
  Số: E306060
  ngày phát hành: 2011-09-27
  Ngày hết hạn: 2021-10-28
  Phạm vi/phạm vi: modular jacks,modes(s)565621s,59215921s,rj11-1n
  cấp bởi: UL LLC
 • SHENZHEN CSCE ELECTRONIC CO.,LTD
  Tiêu chuẩn: Patent certificate 3
  Số: ZL 2016 2 0087289.X
  ngày phát hành: 2016-01-28
  Ngày hết hạn:
  Phạm vi/phạm vi: letters patent
  cấp bởi: China intellectual property office
 • SHENZHEN CSCE ELECTRONIC CO.,LTD
  Tiêu chuẩn: Patent certificate 4
  Số: ZL 2014 2 0673031.9
  ngày phát hành: 2014-11-12
  Ngày hết hạn:
  Phạm vi/phạm vi: letters patent
  cấp bởi: China intellectual property office
 • SHENZHEN CSCE ELECTRONIC CO.,LTD
  Tiêu chuẩn: Patent certificate 5
  Số: ZL 2016 2 0085572.9
  ngày phát hành: 2016-01-28
  Ngày hết hạn:
  Phạm vi/phạm vi: letters patent
  cấp bởi: China intellectual property office
 • SHENZHEN CSCE ELECTRONIC CO.,LTD
  Tiêu chuẩn: Patent certificate 1
  Số: ZL 2015 10726451.8
  ngày phát hành: 2015-10-30
  Ngày hết hạn:
  Phạm vi/phạm vi: letters patent
  cấp bởi: China intellectual property office
 • SHENZHEN CSCE ELECTRONIC CO.,LTD
  Tiêu chuẩn: Patent certificate 6
  Số: ZL 2014 2 0673051.6
  ngày phát hành: 2014-11-12
  Ngày hết hạn:
  Phạm vi/phạm vi: letters patent
  cấp bởi: China intellectual property office
 • SHENZHEN CSCE ELECTRONIC CO.,LTD
  Tiêu chuẩn: Patent certificate 2
  Số: ZL 2016 2 0111239.0
  ngày phát hành: 2016-02-03
  Ngày hết hạn:
  Phạm vi/phạm vi: letters patent
  cấp bởi: China intellectual property office
 • SHENZHEN CSCE ELECTRONIC CO.,LTD
  Tiêu chuẩn: 2014 outstanding enterprise
  Số:
  ngày phát hành: 2015-04-05
  Ngày hết hạn:
  Phạm vi/phạm vi: outstanding enterprise
  cấp bởi: Yueqing people's government
 • SHENZHEN CSCE ELECTRONIC CO.,LTD
  Tiêu chuẩn: 2013 outstanding enterprise
  Số:
  ngày phát hành: 2014-03-05
  Ngày hết hạn:
  Phạm vi/phạm vi: outstanding enterprise
  cấp bởi: Yueqing people's government
 • SHENZHEN CSCE ELECTRONIC CO.,LTD
  Tiêu chuẩn: 2015 outstanding enterprise
  Số:
  ngày phát hành: 2016-03-05
  Ngày hết hạn:
  Phạm vi/phạm vi: outstanding enterprise
  cấp bởi: Yueqing people's government
 • SHENZHEN CSCE ELECTRONIC CO.,LTD
  Tiêu chuẩn: certificate
  Số: 3301604022
  ngày phát hành: 2007-09-10
  Ngày hết hạn:
  Phạm vi/phạm vi:
  cấp bởi: Wenzhou entry-exit inspection and quarantine bureau
 • SHENZHEN CSCE ELECTRONIC CO.,LTD
  Tiêu chuẩn: 2016 outstanding enterprise
  Số:
  ngày phát hành: 2017-03-05
  Ngày hết hạn:
  Phạm vi/phạm vi: outstanding enterprise
  cấp bởi: Yueqing people's government
 • SHENZHEN CSCE ELECTRONIC CO.,LTD
  Tiêu chuẩn: science-and-technology enterprise
  Số: 2015462
  ngày phát hành: 2015-09-01
  Ngày hết hạn:
  Phạm vi/phạm vi: science-and-technology enterprise
  cấp bởi: Wenzhou science and technology bureau
 • SHENZHEN CSCE ELECTRONIC CO.,LTD
  Tiêu chuẩn: Project Certificate
  Số: 2007/769
  ngày phát hành: 2007-12-30
  Ngày hết hạn:
  Phạm vi/phạm vi:
  cấp bởi: 科学技术部星火计划办公室
 • SHENZHEN CSCE ELECTRONIC CO.,LTD
  Tiêu chuẩn: Gold Plus Supplier Assessment Certificate
  Số: 19556302_P+T
  ngày phát hành: 2019-10-18
  Ngày hết hạn: 2020-10-17
  Phạm vi/phạm vi:
  cấp bởi: Alibaba.com
 • SHENZHEN CSCE ELECTRONIC CO.,LTD
  Tiêu chuẩn: Gold Plus Supplier Assessment Certificate
  Số: 19574772_P+T
  ngày phát hành: 2019-10-17
  Ngày hết hạn: 2020-10-16
  Phạm vi/phạm vi:
  cấp bởi: Alibaba.com
 • SHENZHEN CSCE ELECTRONIC CO.,LTD
  Tiêu chuẩn: Gold Plus Supplier Assessment Certificate
  Số: 19574772_P+T
  ngày phát hành: 2019-10-17
  Ngày hết hạn: 2020-10-16
  Phạm vi/phạm vi:
  cấp bởi: Alibaba.com
 • SHENZHEN CSCE ELECTRONIC CO.,LTD
  Tiêu chuẩn: Gold Plus Supplier Assessment Certificate
  Số: 19556302_P+T
  ngày phát hành: 2019-10-18
  Ngày hết hạn: 2020-10-17
  Phạm vi/phạm vi:
  cấp bởi: Alibaba.com
Chi tiết liên lạc